Hem
Välkommen till den nya generationens stiftelse!
2017 var ett händelserikt år... I Malmö samlades ett antal entusiastiska entreprenörer som jobbat med innovativa affärsidéer och stiftelser under många år. Tankarna om den nya generationens stiftelse började ta form. Vår affärsidé är att både arbeta med att sprida budskapet om hållbarhetsfrågor, aktivt söka nya utvecklingsprojekt och bistå med finansiering och utbildning. Ett unikt koncept såg dagens ljus och vårt initiativ uppskattas av många idag.
VI SATSAR FÖR FRAMTIDEN!
Entreprenörsstiftelsen agerar aktivt med att stötta nya idéer och initiativ som kan leda till en hållbar utveckling.  Vi arbetar med att ge stöd till unga företagare och innovatörer, att påverka och engagera, genomföra evenemang och seminarier, ge utbildningar i stiftelsefinansiering och slutligen konsultation vid projektansökningar.
VI SATSAR PÅ EKOLOGISKT HÅLLBARA PROJEKT!
Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljön och naturen. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Vi måste även producera hållbart utan att förstöra och smutsa ner vårt vatten och vår jord. Projekt som ändrar vår livsstil, hittar nya produktionsmetoder och minskar den långt gångna trenden med global uppvärmning, vill vår stiftelse gärna medverka i och bidra till.
VI SATSAR PÅ SOCIALT HÅLLBARA PROJEKT!
Social hållbarhet är att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Då fokuserar man  på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter, livsstil, hälsa, kultur, trygghet, droger, livskvalitet och jämställdhet. Här finns det ett stort antal utmaningar som vår stiftelse gärna arbetar med tillsammans med er.
VI SATSAR PÅ EKONOMISKT HÅLLBARA PROJEKT!
Ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människor. I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom en effektivare omsättning av material och en hållbar produktion. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud. Det handlar också om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

Välkommen till den nya generationens stiftelse...

Entreprenörsstiftelsen

UPPROP FÖR HÅLLBARHET!

 

Stöd vår insamlingsstiftelse genom en donation så att vi kan fortsätta vårt långsiktiga arbete för framtida generationer.

 

Ert bidrag tar vi tacksamt emot på bankgiro:  5251-3439

KONTAKTA OSS:

Entreprenörsstiftelsen

Norra Vallgatan 70,

211 22  MALMÖ, SWEDEN

 info@entreprenorsstiftelsen.se

  Tel: 073 - 153 83 59

  Tel. 073 - 310 33 05

VÅR VERKSAMHET:

En ny insamlingsstiftelse för hållbara affärsprojekt. Vi verkar över hela landet från vårt huvudkontor i Malmö. Genom vår breda branschkunskap hjälper vi innovatörer och entreprenörer att förverkliga sina hållbara

idéer för kommande generationer.


UPPROP!

Stöd vår insamlingsstiftelse genom en donation så att vi kan fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.


Ert bidrag tar vi tacksamt emot på bankgiro:  5251-3439


© Copyright 2015. All Rights Reserved.