Välkommen till den nya generationens 
stiftelse

En insamlingsstiftelse för entreprenörskap och nya

hållbara affärsprojekt. 

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld! En värld som vi med stolthet kan lämna över till efterkommande generationer!

Följ med oss på vår viktiga resa ..... 

Entreprenörsstiftelsen är en proaktiv insamlingsstiftelse som driver egna utvecklingsprojekt. Tillsammans med våra partners kan vi förverkliga hållbara initiativ och innovationer som skapar mer hållbarhet och snabbare klimatinsatser och konkreta resultat.

Hjälp oss i vårt arbete genom att bli en partner eller genom ett direkt bidrag så att vi kan fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete fram till 2030 och vidare ......

Kort om Entreprenörsstiftelsen ...

Mission:


Behovet av att nya hållbara affärsidéer förverkligas har aldrig varit större. Samtidigt som vi i vårt land producerar stora mängder hållbara innovationer har många stannat vid att vara just idéer. Möjligheterna att förverkliga dem har saknats. Men nu vill vi förändra detta genom våra initiativ och våra insatser. Genom samverkan skapa vi nya möjligheter för alla typer av projekt som sedan kan växa nationellt och internationellt!

Vision:


Entreprenörsstiftelsen arbetar proaktivt genom att vi med egna projekt bland annat sammanför och matchar projektägare med finansiärer och mentorsföretag. Vi skapar nya kontaktvägar till finansiering från svenska stiftelser/fonder.

Vi medverkar också till att sprida kunskap och erfarenheter inom hållbarhetens alla områden. Genom den nya portalen www.hållbart2030.se vill vi skapa nya möjligheter för en mer hållbar framtid. Alla insatser leder till en bättre värld för oss alla.

Hållbarhetsarbete:


Vår affärsidé är att både driva egna projekt och arbeta med att sprida engagemang och motivation kring hållbarhet. Vi hjälper er som projektägare med både råd och erfarenheter, marknadsför era projekt samt ger stöd i ansökningsprocesserna.

En av våra viktigaste uppgifter är att följa utvecklingen i våra gemensamma projekt fram till 2030 och analysera dess påverkan mot de globala målen.


Våra Partners

Entreprenörsstiftelsen samarbetar med många olika aktörer och intressenter. Allt ifrån svenska stiftelser, fonder och företag till branschorganisationer och nätverk. Alla som tillsammans med oss vill bidra till en hållbar framtid för våra kommande generationer!

Vi diskuterar gärna vidare med er hur vi kan skapa en snabb och effektiv förändring ...

Våra primära målgrupper:

Stiftelser &

övriga finansiärer:

Sverige har en lång tradition

inom stiftelsefinansiering och intresset för att bidra till mer hållbarhet ökar för varje dag. Därför vill vi samverka med landets stiftelser och erbjuda nya vägar att hitta rätt projekt som ger konkreta, långsiktiga resultat. Svenska stiftelser kan bidra med betydelsefulla resurser för att uppnå de globala målen.

Företag & nätverk:

Som entreprenör ställs man inför många utmaningar. Tiden och andra resurser räcker inte till. Därför vill vi hjälpa unga entreprenörer och forskare/ innovatörer att gå från ord till handling.

Vi erbjuder nya vägar att marknadsföra sina projekt, knyta nya kontakter med mentorsföretag, hitta likasinnade projektägare och till och med avsättningsmöjligheter för produkter/tjänster.

Väx med oss!

Tillsammans blir vi starka och genom gemensamma krafter kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar för att nå de globala målen 2030..

Visa detaljer
Utsåld