Om oss: 

Entreprenörsstiftelsen


Ett unikt koncept...

"Vi tillhör den nya tidens stiftelser som aktivt arbetar för en hållbar framtid genom att erbjuda stöd i olika former till de som brinner för sina affärsidéer och visioner. Detta gör vi genom vägledning, marknadsföring, kontaktnätverk samt

egna och andras utlysningar.


Vi vill förvalta den värld vi fått och kunna vara stolta över det vi lämnar över till kommande generationer!"

- Torbjörn Friede, Stiftare & Affärsutvecklare

Det hela började .....

2017 var ett spännande och händelserikt år!

I Malmö samlades några entusiastiska entreprenörer som jobbat med innovativa affärsidéer och utvecklingsprojekt under många års tid. Med bred branscherfarenhet och stor entusiasm startade vi vår spännande resa! Vårt mål var att skapa en ny form av stiftelse som verkligen påverkar klimatförändringarna och stöttar konkreta hållbara insatser som ger resultat!

Vi ville gå från ord till handling och resultat!


Vi kan inte passivt se på längre utan måste göra en

konkret insats för framtida generationer!

Entreprenörsstiftelsen - Den nya generationens stiftelse!


Styrelsen

Verkställande och kontaktpersoner:


Stiftelsen består av vår styrelse som planerar och genomför den övergripande verksamheten.

Det dagliga arbetet inneb allt från insamling av medel till hållbarhetsprojekt med potential till medverkan och genomförande av projekt.

Vårt kansli administrerar och koordinerar arbetet. Dessutom har vi genom våra nätverk samarbeten med andra aktörer som tillsammans med oss driver egna utvecklingsprojekt.

Vi planerar under 2019 knyta fler representanter till oss i Göteborg och Stockholm. 

Torbjörn Friede

Affärsutvecklare/PL/ Styrelseordförande


Mobil: 0733 - 10 33 05

Mail: tf@entreprenorsstiftelsen.se


Våra fotavtryck kommer för alltid att vara bevis på vad vi gjort och vad vi valt att inte göra!

Gårdagens beslut ser vi konsekvenserna av idag.

Därför har vi valt en annan väg .... som vi kan vara stolta över!  


Visa detaljer
Utsåld