Projekt

Några exempel på våra projekt.

       Ny nationell

  hållbarhets-community! 

 www.hållbart2030.se

I maj 2019 lanserades den nya nationella projektportalen för hållbara innovationer och projekt.

Här kan man som projektägare hitta finansiering och nya partners och samtidigt lära sig mer om andra satsningar inom hållbarhet. Samtidigt presenterar vi både lokala och regionala affärsprojekt med en unik påverkan inför framtiden. 


Läs mer ....

   

    Rädda Östersjön!

     Vårt närmsta hav.


Under våren 2019 har vi tillsammans med olika aktörer introducerat insatser för att på sikt skapa bättre förutsättningar för vårt närliggande hav ... Östersjön. Genom att sprida kunskap genom utställningen SEA-Room, engagera skolungdomar genom aktiviteten Östersjöploggen eller konkreta projekt, bidrar vi till ett friskare hav. 

Från och med World Oceans Day 8 juni startar en bred satsning som ni kommer att kunna läsa mer om här!Läs mer ...


Humanium Metal

Individuell Människohjälp


Genom ett långsiktigt samarbete med Individuell Människohjälp (IM), vill vi bidra till en mer human värld. Projektet Humanium Metal är ett av dem. Men även övriga biståndsprojekt som vi samverkar inom kommer att ge stöd till behövande och utsatta.

Som partner till Entreprenörsstiftelsen hjälper ni oss att hjälpa de verkligt utsatta familjerna i världen!

Läs mer ...

Sverige är väl bra på hållbarhet?

Många har hört de alamerande rapporterna om hur dagens konsumtionsmönster förbrukar mer än vad jorden kan producera. Tyvärr visar också rapporterna att Sverige ligger överst i listan på överkonsumtionen per innevånare. Därför måste vi ändra strategier och syn på vad vi satsar på. Alla är ansvariga och alla kan göra en insats.


En genomsnittlig svensk överförbrukar jordens resurser med minst 30 %.

Genom nya hållbarhetsprojekt och genom att sprida kunskap som ger allmänheten nya insikter hoppas vi kunna påverka detta! 


Vi har fått stor hjälp med att sprida vårt projekt och hitta nya vägar till finansiering av vår nya sportanläggning!

R & L Environment Group

Intresset från svenska stiftelser ökar kring hållbarhetsfrågor varför vi har fått många positiva kontakter och partners inför framtiden! 

Entreprenörsstiftelsen

Visa detaljer
Utsåld